Kouzlo jménem Všímavost – 1. díl

abstract-meditation-concept

Všímavost… prosté slůvko, v jehož hlubině se skrývá síla až magická. Všímavost je i vědomá technika, která lidem pomáhá žít plnohodnotný život v přítomnosti. Všímavost nám dovolí krok za krokem vnímat, co se děje uvnitř naší hlavy. A jak nitro našich hlav ovlivňuje realitu, kterou zažíváme tam venku.

1. díl – 3 základní hodnoty Všímavosti

Její kouzlo vnímám ve třech základních bodech. Zvyšuje naši flexibilitu a tím emoční odolnost, pomáhá nám obnovit naše smysly a umožňuje být vědomě bdělý v přítomném okamžiku.

vychod-slunce31. Flexibilita a emoční odolnost
Všímavost rozšiřuje naši komfortní zónu, učí nás být flexibilnější a tím i psychicky odolnější.

Zvyšuje odolnost vůči stresu. Meditace všímavosti je v Anglii oficiálně uznávanou technikou při léčbě depresí.

Meditace všímavosti pomáhají lépe zvládat nepříjemné pocity, přijímat je a měnit je v pocity příznivé a pomáhající.

Všímavost je schopnost dívat se kolem sebe a dovnitř sebe, aniž bychom hodnotili, posuzovali, či dokonce soudili a kritizovali. Schopnost, které se můžeme naučit. Chce to jen odhodlání a čas. Čas, který dáme sami sobě a svému mozku.

Abychom mozku dovolili zvyknout si, že změna je přirozenou součástí našeho života. Že do našeho života patří a stává se každodenním rituálem. Uděláme tím ze změny pro mozek rutinní záležitost. A rutinní záležitosti má náš mozek rád, těm on věří a s nimi se cítí bezpečně.

6804709590_e331c2aab5_b

Všímavost je schopnost pozorovat bez jakéhokoliv zaujetí, co se s námi v různých situacích uvnitř děje. Všímavost je brána ke čtení vlastních myšlenek. Naučíme-li se číst své vlastní myšlenky, je už pak jen krůček ke čtení myšlenek druhých lidí. Ale soustřeďme se teď na sebe.

Všímavost a čas jsou dva důležité faktory na cestě k životu podle vlastních představ.

Všímavost mají velmi dobře vycvičenou mágové, iluzionisté či mentalisté. Tedy lidé, kteří se živí „čtením“ lidí. Tuto schopnost mají tak dokonale vycvičenou, že jsou schopni „číst myšlenky“ z řeči těla druhých. Ale i oni se to museli naučit, pokud chtěli uspět. A dali tomu čas…


network-440738_960_720-1Máme až 60000 myšlenek denně

Řada lidí si myslí, že emoce vyvolávají myšlenky. Mýlí se, je tomu právě naopak. Myšlenky vyvolávají emoce. Podle výsledků vědeckých výzkumů nám během dne hlavou proběhne až 60000 myšlenek. Převážná část myšlenek je podvědomá, resp. nevědomá.

Zatím se vědci rozcházejí v tom, jak velká část z oněch 60000 myšlenek je podvědomá a kolik je na vědomé úrovni. Procentuálně se pohybují mezi 80 % - 95 % myšlenek na podvědomé úrovni.

Jedno je zřejmé, jen velmi malá část našich myšlenek je vědomá, tedy jsme si vědomi toho, že nám prolétly hlavou. Zbytek myšlenek vůbec nezachytíme, zachytíme pouze emoce, které vyvolají. Proto si také tolik lidí mylně myslí, že emoce vyvolávají myšlenky.

Vědomou a vycvičenou všímavostí jsme schopni zachytit větší procento myšlenek, než je výše uvedený standard. To nám pak dovoluje se svými myšlenkami pracovat mnohem lépe než doposud. Jsme schopni rozpoznat svá podvědomá přesvědčení. A krok za krokem nahrazovat limitující přesvědčení těmi posilujícími.

hands-1461555427fad-12. Obnovuje naše smysly
Všímavost nám pomáhá aktivovat znovu všechny naše smysly.

Probouzí k činnosti naši pravou mozkovou hemisféru. Díky tomu opět rozvineme svoje tvůrčí myšlení, kreativitu a schopnost generovat nové nápady a řešení. A to s mnohem větší lehkostí než doposud. Propojuje naše vědomí s podvědomím.

Zápisky v naší mysli
Náš mozek je naprogramován vším, co jsme v životě slyšeli, viděli, cítili, ochutnali, na co jsme si sáhli. Zkrátka vším, co jsme díky našim pěti smyslům, kterými vnímáme tento svět, přijali do svého života.

brain-744180_960_720

Naše naprogramování je pod onou hladinou vody, tedy v podvědomí či nevědomí. Všechny naše prožitky, včetně těch z prenatálního věku a díky genetickým kódům i z dob ještě před tím, jsou v naší mysli zapsány.

A vše, co je v nás zapsáno, generuje naše nevědomé myšlenky, které v nás probouzí emoce. A současně s nimi řídí náš život. Strach, který si v sobě neseme, přesvědčení, která v sobě máme, to vše nás řídí.

Vědci však prokázali, že vše, co si v sobě neseme, můžeme změnit, přepsat. Staré podvědomé vzorce chování přepsat novými, které nám budou ku prospěchu.

Všímavost pomáhá tento proces zrychlit a usnadnit.

images-103. Vědomá bdělost aneb být přítomen v daném okamžiku
Učí nás být vědomě bdělí a přítomni v daném okamžiku. Užívat si více života, důvěřovat, vnímat, co se v našem životě děje. A reagovat.

Jsme-li přítomni v daném okamžiku, pak snáze zachytíme znamení, které nám život dává. Naučíme se na znamení lépe reagovat. Jsme schopni rychleji a lépe změnit směr, pokud kráčíme po špatné cestě a odchylujeme se od svého cíle. Dosahujeme tak výsledků s mnohem větší hravostí a lehkostí.

Všímavost nám pomůže rozpoznat, co k nám patří a co nikoliv.

Řadu našich podvědomých programů neboli návyků a přesvědčení do nás vložili druzí. Je jedno, zda to byli rodiče, prarodiče, učitelé, kamarádi, spolužáci, partneři nebo někdo, kdo se jen zlehka mihl v našem životě. Nasbírali jsme je na cestě životem. A většinou jsme příliš nepřemýšleli nad tím, zda jsou nám k užitku či ke škodě.

Přesvědčení pak vytváří naše očekávání, která se nám zrcadlí do našeho života v podobě různých událostí a lidí, kteří se v našich životech objevují.

eyes-141363_640

Všímavost v nás probouzí schopnost lépe vnímat svoje vlastní myšlenky. Dokážeme lépe odhalit svá podvědomá očekávání a přesvědčení. Máme volbu rozhodnout se, zda si je ponecháme, nebo zda je přepíšeme. Nahradíme novými vzorci, které budou našemu srdci i mysli blíž.

Dějí-li se v našem životě události, které odpovídají našim vědomým představám o spokojeném, šťastném či úspěšném životě, pak jsou naše očekávání a tím vnitřní nastavení v souladu s naším JÁ. Patří k nám, jsme s nimi spokojeni, přináší nám prospěch a užitek a je moudré si je ponechat. Vědomí a podvědomí se dostává do harmonie a souladu.

Stav vnitřní spokojenosti je vždy jakýmsi lakmusovým papírkem toho, že jsme se zase o kousek víc přiblížili svému pravému Já. Schopnost být sám sebou je jedním ze základních kamenů života dle vlastních představ.

hearts-and-pebbles-871297440200x6zShrnutí
Trénujte svoji flexibilitu, rozšiřujte svoji zónu komfortu. Jděte do práce jinou cestou, dejte si hodinky na druhou ruku, nebo při čištění zubů držte kartáček ve druhé ruce. I takové drobnosti jsou pro vaši mysl změnou. A jejich začlenění do života z vás udělá mnohem flexibilnější a odolnější jedince. Budete pak lépe reagovat i na větší změny ve vašem životě. 

Ať už budete jíst či pít cokoliv, udělejte to čas od času jinak. Buďte přítomni v daném okamžiku, vychutnávejte si jídlo a pití a vnímejte všemi smysly jejich chuť, vůni, vzhled. Užívejte si to. Myslete jen na to, co právě děláte a jak se u toho cítíte.

Tím obnovíte své smysly naplno a budete schopni více a více setrvávat v přítomném okamžiku. Strávíte tak více času v přítomnosti. A méně ve své hlavě přemítáním o minulosti či budoucnosti. 

Probudíte-li své smysly naplno k životu, budete-li schopni být více přítomni v daném okamžiku, pak lépe a lépe zachytíte své myšlenky. Díky tomu je můžete přesměrovat a přetvářet realitu svého života. 

Autor: Lenka Kubáčová

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.