Termíny a přihláška: Podvědomé hrátky se slovy

„Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji,

než rána způsobená mečem.“

G. B. Show

Vliv slov na podvědomí a chování

Debatní přednáška osobního růstu – délka cca 3 hodiny

Karel Čapek kdysi pravil: „Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.“

I když je to už hezkou řádku let, platí to dodnes. Stále ještě nevnímáme hlubší význam slov a jejich vliv na utváření našeho podvědomí, které nás pak řídí. Ať už tomu věříme či nikoliv.

Slova ovlivňují myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky i kvalitu našeho života.

Kdysi kdosi přidělil jednotlivým slovům určitý význam. A od té doby si význam jednotlivých slov předáváme z generace na generaci. U slov konkrétních, i u slov abstraktních. V dětství si je osvojíme a v dospělosti je leckdy bez většího zamyšlení vypouštíme z úst. Aniž bychom si uvědomovali, co vše uvnitř naší mysli působí.

Naše mysl zpracovává slova specifickým způsobem. Proces, který uvnitř naší mysli probíhá, vyvolává emoční odezvu v každé buňce našeho těla. Slova působí na naši mysl jako jed i jako lék. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme. A jak budeme se slovy vlastními i druhých nakládat.

Slova jsou nositelem informací. Každá informace v sobě nese i silný emoční náboj, který nás ovlivňuje na úrovni podvědomí. A sahá mnohem dál. Ovlivňuje nás až na úrovni naší DNA, působí na každou buňku našeho těla.

Z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, podle kterých v životě jdeme.

Don Miguel Ruiz řekl: „Nehřešte slovem“ a Jaroslav Dušek k tomu velmi trefně dodává: „Miřme slovem přesně.“

Mým záměrem je podpořit vás, abyste se slovy nakládali vědomě a s rozvahou. Vnímali jejich energii i dopad, který má na nitro vašich hlav i duší. A samozřejmě na nitro hlav i duší druhých lidí.

Co vám účast na přednášce přinese

 • Pochopíte emoční náboj jednotlivých slov.
 • Dokážete přidělit abstraktním pojmům nový, prospěšnější význam.
 • Změníte tak emoční proces ve své mysli i každé buňce svého těla.
 • Poznáte, jak slova vedou k nemoci i uzdravení.
 • Naučíte se slovy podporovat zdravý vývoj osobnosti svých dětí.
 • Budete schopni příznivě ovlivnit svůj vlastní podvědomý systém víry a přesvědčení.
 • Zjistíte, proč některá slova úspěšní takřka nepoužívají.
 • Objevíte nové cesty, jak slovy změnit své myšlenky, sebedůvěru a sebevědomí.
 • Dojdete si k poznání, proč jedno z největších tajemství úspěchu tkví v komunikaci.
 • Pochopíte, jak slova pracují uvnitř vaší mysli. Jak se mění a v jaké podobě putují vaším tělem dál.
 • Získáte tak příležitost vědomě pracovat s těmito procesy a měnit je.
 • Začnete hrát podvědomé hrátky se slovy vědomě.

Přednáška udělá radost a přinese prospěšná poznání těm, kteří

 • vědí, nebo jsou ochotni připustit, že komunikace je podvědomý návyk,
 • jsou připraveni odkrýt své podvědomé slovní návyky,
 • a začít s nimi prospěšně pracovat,
 • chtějí poznat a pochopit hlubší podstatu svých slov,
 • vědomě s nimi pracovat,
 • být svými sděleními prospěšní sobě i svému okolí,
 • podporavat a rozvíjet slovy zdravou osobnost svých dětí,
 • a více se tak ze života i výsledků radovat.

Přednáška je vedena hravou formou, jejíž součástí je živá diskuse s účastníky.

Koupit jako dárek

Termín Mělník – JIŽ PROBĚHLO
Úterý 20. 3. 2018 čas: 16.00 – 19.00 hod.

 

Cena za přednášku
600,- Kč/přednáška a osoba

 

Cena zahrnuje 

lektora, školící místnost, technické vybavení a materiál, malé občerstvení.

Pokud se chcete přednášky zúčastnit, přihlaste se předem.
Dáte mi tím vědět, že s vámi mohu počítat. A já pro vás vše s radostí nachystám.

 

Místo konání
Vzdělávací centrum                                   
Českolipská 1112                                   
276 01 Mělník                            
Fotogalerie                                     

 

Max. počet volných míst – Mělník: 8

 

Přihlášku najdete o pár kroků níže.

 

Program přednášky

 • Jak mozek pracuje se slovy
 • Jak zpracovává informace zvenčí
 • Abstraktní vs. konkrétní pojmy
 • Vliv slov na utváření osobnosti (v dětství i dospělosti)
 • Brzda i pohon našich talentů
 • Autorita, placebo a nocebo efekt
 • 2 nejsilnější sugesce
 • Víra a vůle, aneb když se potká vědomí s podvědomím

Lektor: Lenka Kubáčová

                                            Koupit jako dárek                                          

PŘIHLÁŠKA NA PŘEDNÁŠKU

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš email

Váš telefon

Seznam ostatních účastníků (vyplňte pouze v případě hromadné objednávky)
Doplňte jméno, příjmení, telefon a email

Označte místo a termín konání
Vzdělávací centrum Mělník

Cena přednášky (označte)
600,- Kč přednáška a osoba
Jiná cena (vyplňte částku v případě, že vlastníte Bonusový nebo Dárkový certifikát a chcete ho uplatnit)

Kód Bonusového/Dárkového certifikátu (vyplňte, pokud ho na tuto akci uplatňujete)

Poznámka (doplňující údaje)

Odesláním vyplněné přihlášky potvrzuji souhlas s Podmínkami pro zpracování osobních údajů a Obchodními podmínkami pořádání otevřených seminářů a přednášek

Vliv slov na podvědomí a chováníChcete mít přehled o termínech a akcích 
v dostatečném předstihu?

Připravili jsme službu právě pro Vás.


Bližší informace najdete zde.
Odesláním formuláře souhlasíte 
s podmínkami zpracování osobních údajů.